Hyppää sisältöön
Tämä sivusto on kehitysvaiheessa. Sivustolla voi ilmetä puutteita toiminnallisuuksissa ja sisällöissä.

Kymenlaakso

Tälle sivulle on koottu Kymenlaakson alueen viranomaisten julkaisemat tiedotteet.

Uutisia

Karelian Lock 23 -harjoitus päättyy ja joukot aloittavat paluumarssit

Karjalan prikaati

Karjalan prikaati johtamaan Karelian Lock 23 -harjoitukseen osallistui joukkoja useasta eri Maavoimien joukko-osastosta. 

Harjoitusjoukkoja liikkuu VT6:lla keskiviikkona 31.5.2023

Karjalan prikaati

Karelian Lock 23 -harjoituksen harjoitusjoukkoja liikkuu keskiviikon 31.5. aikana VT6:lla välillä Taavetti–Utti.

Joukot siirtyvät Karelian Lock 23 -harjoitukseen

Karjalan prikaati

Maavoimien alueellinen taisteluharjoitus Karelian Lock 23 järjestetään Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueilla 26.5.–2.6.2023.

Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky

Karjalan lennosto Karjalan prikaati Maasotakoulu Maavoimat Panssariprikaati Pohjois-Karjalan rajavartiosto Porin prikaati Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky

Harjoituksessa kehitetään johtamisvalmiuksia, yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen kanssa sekä kansainvälistä yhteisoperointikykyä.

Arrow 23 -harjoituksen joukkoja näkyy liikenteessä

Panssariprikaati

Osa Panssariprikaatin johtaman Arrow 23 -harjoituksen kalustosta ja henkilöstöstä poistuu Niinisalosta 5.–7.5.2023. Myös harjoitukseen osallistuvien liittolaisten kalustoa ja henkilöstöä näkyy liikenteessä harjoituksen paluumarsseilla. 

Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus käynnistyy

Karjalan prikaati
Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus käynnistyy

Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus on käynnistynyt esikuntien osalta jo sunnuntaina. Sunnuntain asialistalla on ollut suunnitella ja valmistella harjoituksen toimeenpanon viimeisetkin yksityiskohdat.

Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus Kouvolassa

Kaakkois-Suomen rajavartiosto Karjalan prikaati Maanpuolustuskoulutusyhdistys Maasotakoulu Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus Kouvolassa

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kymi 23 järjestetään Kouvolan alueella 6.-10.3.2023. Harjoituksen painopisteenä on harjoituttaa Puolustusvoimien paikallisjoukkojen tehtäviä sekä Kymenlaakson alueen eri viranomaisten välistä yhteistoimintaa.

Kymenlaakson paikallisjoukot

Paikallisjoukot kattavat koko maan. Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja erilaiset taistelutehtävät. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto perustaa paikallispataljoonan, joka vastaa Kymenlaakson alueen puolustamisesta sodan aikana.

Paikallisjoukoissa toimii oman alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat mm.

  • Joukkojen perustaminen
  • Alueiden valvonta ja tärkeiden kohteiden suojaus
  • Erilaiset taistelutehtävät kuten erikoisjoukkojen vastainen toiminta
  • Muiden joukkojen tukeminen ja huolto paikallisesti
  • Muiden viranomaisten tukeminen

Paikallispataljoonan koulutus

Paikallispataljoona harjoittelee aktiivisesti. Normaalioloissa paikallisjoukkojen toiminta painottuu sotilaallisten taitojen kouluttamiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on sodan ajan valmiuksien kehittäminen. Koulutuksessa hyödynnetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja, joilla

  • kehitetään johtamis- ja taistelijan taitoja sekä toimimista sodan ajan joukkona ja
  • luodaan valmiudet osallistua virka-aputehtäviin.

Maakuntakomppanian taistelijat voivat osallistua kuntotesteihin. Halukkaat voivat hankkia Puolustusvoimien oikeuksia, kuten ajolupia ja oikeuksia ammuntojen johtamiseen.

Paikallispataljoonan koulutus huipentuu kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Kaikilla reserviläisillä on lisäksi mahdollisuus osallistua vuosittaisiin ammunta- ja urheilukilpailuihin.

Mukaan toimintaan

Kymenlaakson maakunnan alueella toimivat Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson maakuntakomppaniat. Maakuntakomppaniaan voi hakeutua jatkuvasti. Ikäsuosituksena miehistöön kuuluvalla reserviläisellä on alle 40 vuotta ja päällystöön kuuluvalla reserviläisellä alle 50 vuotta.

Voit hakeutua maakuntakomppaniaan ottamalla yhteyttä Kymenlaakson aluetoimistoon. Hyväksytty hakija kutsutaan varustettavaksi ja allekirjoittamaan sitoumus Etelä- tai Pohjois-Kymenlaakson maakuntakomppaniaan. Sitoumus tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hakija sijoitetaan maakuntakomppaniaan, kun sitoumus on tehty. Sitoumus voidaan irtisanoa, mikäli henkilö ei täytä asetettuja vaatimuksia. Reserviläinen voi myös itse irtisanoa sitoumuksen esimerkiksi muuttaessaan pois maakunnasta.

´