Hyppää sisältöön
Tämä sivusto on kehitysvaiheessa. Sivustolla voi ilmetä puutteita toiminnallisuuksissa ja sisällöissä.

Satakunta

Tälle sivulle on koottu Satakunnan alueen viranomaisten julkaisemat tiedotteet.

Uutisia

Reserviläisten koulutustapahtuma näkyy Porissa ja Vaasassa

Porin prikaati
Reserviläisten koulutustapahtuma näkyy Porissa ja Vaasassa

Porin prikaati johtaa Ärjy 23 -harjoituksen Porissa ja Vaasassa 3.–5.11.2023. Reserviläisille suunnattuun koulutustapahtumaan osallistuu yhteensä noin 130 henkeä.

Karelian Lock 23 -harjoitus päättyy ja joukot aloittavat paluumarssit

Karjalan prikaati

Karjalan prikaati johtamaan Karelian Lock 23 -harjoitukseen osallistui joukkoja useasta eri Maavoimien joukko-osastosta. 

Joukot siirtyvät Karelian Lock 23 -harjoitukseen

Karjalan prikaati

Maavoimien alueellinen taisteluharjoitus Karelian Lock 23 järjestetään Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueilla 26.5.–2.6.2023.

Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky

Karjalan lennosto Karjalan prikaati Maasotakoulu Maavoimat Panssariprikaati Pohjois-Karjalan rajavartiosto Porin prikaati Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky

Harjoituksessa kehitetään johtamisvalmiuksia, yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen kanssa sekä kansainvälistä yhteisoperointikykyä.

Arrow 23 -harjoituksen joukkoja näkyy liikenteessä

Panssariprikaati

Osa Panssariprikaatin johtaman Arrow 23 -harjoituksen kalustosta ja henkilöstöstä poistuu Niinisalosta 5.–7.5.2023. Myös harjoitukseen osallistuvien liittolaisten kalustoa ja henkilöstöä näkyy liikenteessä harjoituksen paluumarsseilla. 

Maavoimien mekanisoitu harjoitus Arrow 23 alkaa Niinisalossa

Panssariprikaati
Maavoimien mekanisoitu harjoitus Arrow 23 alkaa Niinisalossa

Panssariprikaati johtaa Maavoimien mekanisoidun Arrow 23 -harjoituksen Niinisalossa Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella 1. - 14.5.2023. Harjoituksen noin 2200 henkilön kokonaisvahvuudesta yli tuhat on varusmiehiä ja noin 850 kansainvälisiä joukkoja.

Ota yhteyttä 

Varsinais-Suomen aluetoimisto

[email protected]
0299 480 190​​​​​​​

Satakunnan paikallisjoukot

Paikallisjoukot kattavat koko maan. Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja erilaiset taistelutehtävät. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Varsinais-Suomen aluetoimisto perustaa paikallispataljoonan, joka vastaa Satakunnan alueen puolustamisesta sodan aikana.

Paikallisjoukoissa toimii oman alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat mm.

  • Joukkojen perustaminen
  • Alueiden valvonta ja tärkeiden kohteiden suojaus
  • Erilaiset taistelutehtävät kuten erikoisjoukkojen vastainen toiminta
  • Muiden joukkojen tukeminen ja huolto paikallisesti
  • Muiden viranomaisten tukeminen

Paikallispataljoonan koulutus

Paikallispataljoona harjoittelee aktiivisesti. Normaalioloissa paikallisjoukkojen toiminta painottuu sotilaallisten taitojen kouluttamiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on sodan ajan valmiuksien kehittäminen. Koulutuksessa hyödynnetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja, joilla

  • kehitetään johtamis- ja taistelijan taitoja sekä toimimista sodan ajan joukkona ja
  • luodaan valmiudet osallistua virka-aputehtäviin.

Maakuntakomppanian taistelijat voivat osallistua kuntotesteihin. Halukkaat voivat hankkia Puolustusvoimien oikeuksia, kuten ajolupia ja oikeuksia ammuntojen johtamiseen.

Paikallispataljoonan koulutus huipentuu kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Kaikilla reserviläisillä on lisäksi mahdollisuus osallistua vuosittaisiin ammunta- ja urheilukilpailuihin.

Mukaan toimintaan

Satakunnan maakunnan alueella toimii Satakunnan maakuntakomppania. Maakuntakomppaniaan voi hakeutua jatkuvasti. Ikäsuosituksena miehistöön kuuluvalla reserviläisellä on alle 40 vuotta ja päällystöön kuuluvalla reserviläisellä alle 50 vuotta.

Voit hakeutua maakuntakomppaniaan ottamalla yhteyttä Varsinais-Suomen aluetoimistoon. Hyväksytty hakija kutsutaan varustettavaksi ja allekirjoittamaan sitoumus Satakunnan maakuntakomppaniaan. Sitoumus tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hakija sijoitetaan maakuntakomppaniaan, kun sitoumus on tehty. Sitoumus voidaan irtisanoa, mikäli henkilö ei täytä asetettuja vaatimuksia. Reserviläinen voi myös itse irtisanoa sitoumuksen esimerkiksi muuttaessaan pois maakunnasta.

´