Hyppää sisältöön
Tämä sivusto on kehitysvaiheessa. Sivustolla voi ilmetä puutteita toiminnallisuuksissa ja sisällöissä.

Lappi

Tälle sivulle on koottu Lapin alueen viranomaisten julkaisemat tiedotteet.

Uutisia

Uuden äärellä: Paikalliskyberpuolustuksen kenttäkoe Rovaniemellä 

Jääkäriprikaati
Uuden äärellä: Paikalliskyberpuolustuksen kenttäkoe Rovaniemellä 

Vaikka kybertoimintaympäristö on globaali, niin kyberhyökkäyksiin liittyy aina paikallinen luonne. Kyberhyökkäykset ovat myös laaja-alaiseen vaikuttamisen keskeisiä keinoja. Siksi Puolustusvoimat testaa kyberkyvykkyyksien käyttöä myös osana paikallispuolustusta kyberuhkien torjunnassa. 

Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoitus

Jääkäriprikaati
Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoitus

Jääkäriprikaati johtaa Pohjoinen 2/23 -paikallispuolustusharjoituksen Sodankylä–Rovaniemi alueella 4.–8.9.2023.

Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitus – yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista, viranomaisyhteistyötä ja kansainvälistä yhteistoimintaa Lapin alueella

Jääkäriprikaati
Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitus – yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista, viranomaisyhteistyötä ja kansainvälistä yhteistoimintaa Lapin alueella

Jääkäriprikaati johtaa Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoituksen Lapin alueella 24.2.–3.3.2023. Harjoituksen tavoitteena on kehittää paikallisjoukkojen valmiutta alueellisiin taistelu- ja suojaustehtäviin sekä vahvistaa viranomaisten yhteistoimintakykyä häiriötilanteissa.

Reservissä on voimaa!

Jääkäriprikaati
Reservissä on voimaa!

Pelastusjoukkueen kertausharjoitukseen osallistuneet reserviläiset ja Jääkäriprikaatin ja Lapin lennoston pelastustoimen henkilöstö harjoittelivat Pohjoinen 2/22 -paikallispuolustusharjoituksessa toimintaa erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Pohjoinen 1/2022 –paikallispuolustusharjoituksessa harjoitellaan yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista

Jääkäriprikaati
Pohjoinen 1/2022 –paikallispuolustusharjoituksessa harjoitellaan yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista

Puolustusvoimien joukot ja eri viranomaiset jatkavat yhteistyön syventämistä paikallispuolustuksen tehtävissä ja yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisen harjoittelua 26.2.–4.3.2022 Pohjoinen 1/2022 -paikallispuolustusharjoituksessa.

Paikallispuolustusharjoitus Pohjoinen 2/22 

Jääkäriprikaati
Paikallispuolustusharjoitus Pohjoinen 2/22 

Lapin alueen paikallispuolustajat jatkavat yhteistoiminnan harjoittelua moniviranomaistilanteissa Pohjoinen 2/22 -paikallispuolustusharjoituksessa 5.–9.9.2022 Rovaniemi–Kittilä–Sodankylä alueella.

Ota yhteyttä

Lapin aluetoimisto

0299 455 118
[email protected] 

Lapin paikallisjoukot

Paikallisjoukot kattavat koko maan. Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja erilaiset taistelutehtävät. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Lapin aluetoimisto perustaa paikallispataljoonan, joka vastaa Lapin alueen puolustamisesta sodan aikana.

Paikallisjoukoissa toimii oman alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat mm.

  • Joukkojen perustaminen
  • Alueiden valvonta ja tärkeiden kohteiden suojaus
  • Erilaiset taistelutehtävät kuten erikoisjoukkojen vastainen toiminta
  • Muiden joukkojen tukeminen ja huolto paikallisesti
  • Muiden viranomaisten tukeminen

Paikallispataljoonan koulutus

Paikallispataljoona harjoittelee aktiivisesti. Normaalioloissa paikallisjoukkojen toiminta painottuu sotilaallisten taitojen kouluttamiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on sodan ajan valmiuksien kehittäminen. Koulutuksessa hyödynnetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja, joilla

  • kehitetään johtamis- ja taistelijan taitoja sekä toimimista sodan ajan joukkona ja
  • luodaan valmiudet osallistua virka-aputehtäviin.

Maakuntakomppanian taistelijat voivat osallistua kuntotesteihin. Halukkaat voivat hankkia Puolustusvoimien oikeuksia, kuten ajolupia ja oikeuksia ammuntojen johtamiseen.

Paikallispataljoonan koulutus huipentuu kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Kaikilla reserviläisillä on lisäksi mahdollisuus osallistua vuosittaisiin ammunta- ja urheilukilpailuihin.

Mukaan toimintaan

Lapin maakunnan alueella toimii Lapin maakuntakomppania. Maakuntakomppaniaan voi hakeutua jatkuvasti. Ikäsuosituksena miehistöön kuuluvalla reserviläisellä on alle 40 vuotta ja päällystöön kuuluvalla reserviläisellä alle 50 vuotta.

Voit hakeutua maakuntakomppaniaan ottamalla yhteyttä Lapin aluetoimistoon. Hyväksytty hakija kutsutaan varustettavaksi ja allekirjoittamaan sitoumus Lapin maakuntakomppaniaan. Sitoumus tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hakija sijoitetaan maakuntakomppaniaan, kun sitoumus on tehty. Sitoumus voidaan irtisanoa, mikäli henkilö ei täytä asetettuja vaatimuksia. Reserviläinen voi myös itse irtisanoa sitoumuksen esimerkiksi muuttaessaan pois maakunnasta.

´