Hyppää sisältöön
Tämä sivusto on kehitysvaiheessa. Sivustolla voi ilmetä puutteita toiminnallisuuksissa ja sisällöissä.

Pohjois-Pohjanmaa

Tälle sivulle on koottu Pohjois-Pohjanmaan alueen viranomaisten julkaisemat tiedotteet.

Uutisia

Ensimmäisessä paikallisturvallisuuden opetustilaisuudessa varaudutaan laaja-alaiseen vaikuttamiseen

Maavoimat

Maavoimat tukee Aluehallintovirastojen paikallisturvallisuuden opetustilaisuuksien järjestämistä eri paikkakunnilla tämän ja ensi vuoden aikana. Opetustilaisuudet keskittyvät laaja-alaisen vaikuttamisen ilmiöön Suomessa. Tilaisuuksien sisällöstä vastaa Laaja-alaisen vaikuttamisen torjunnan osaamiskeskus Utin jääkärirykmentistä.

Evakuointi Vyötärö 23 -harjoituksen keskiössä

Kainuun prikaati
Evakuointi Vyötärö 23 -harjoituksen keskiössä

Evakuointikeskuksissa saa majoituksen ja ruoan lisäksi myös henkistä ensiapua.

Paikallispuolustusharjoitus harjaannuttaa väestönsuojelua ja pelastustoimintaa

Kainuun prikaati

Paikallispuolustusharjoitus Vyötärö 23 harjaannuttaa viranomaisia väestönsuojelussa ja pelastustoiminnassa Kajaanissa ja Kuusamossa 2.-8.9.2023.

Vesihuollon yhteinen pelikenttä

Kainuun prikaati
Vesihuollon yhteinen pelikenttä

Oulun Papinjärven rannalla on vuodenaikaan nähden harvinaisen vilkasta. Suosittu uimapaikka uinuu jääkannen alla, mutta vieressä touhuaa miehiä ja naisia erivärisissä liiveissä. Oulu 23 -paikallispuolustusharjoituksessa on tarkoitus muuttaa uimavesi juomavedeksi.

Kainuun prikaati johtaa paikallispuolustusharjoituksen Oulussa

Kainuun prikaati

Kainuun prikaati johtaa viranomaisten yhteisen paikallispuolustusharjoituksen Oulussa 27.2. - 3.3.2023.

Pohjois-Pohjanmaan paikallisjoukot

Paikallisjoukot kattavat koko maan. Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja erilaiset taistelutehtävät. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto perustaa paikallispataljoonan, joka vastaa Pohjois-Pohjanmaan alueen puolustamisesta sodan aikana.

Paikallisjoukoissa toimii oman alueensa hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat mm.

  • Joukkojen perustaminen
  • Alueiden valvonta ja tärkeiden kohteiden suojaus
  • Erilaiset taistelutehtävät kuten erikoisjoukkojen vastainen toiminta
  • Muiden joukkojen tukeminen ja huolto paikallisesti
  • Muiden viranomaisten tukeminen

Paikallispataljoonan koulutus

Paikallispataljoona harjoittelee aktiivisesti. Normaalioloissa paikallisjoukkojen toiminta painottuu sotilaallisten taitojen kouluttamiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on sodan ajan valmiuksien kehittäminen. Koulutuksessa hyödynnetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja, joilla

  • kehitetään johtamis- ja taistelijan taitoja sekä toimimista sodan ajan joukkona ja
  • luodaan valmiudet osallistua virka-aputehtäviin.

Maakuntakomppanian taistelijat voivat osallistua kuntotesteihin. Halukkaat voivat hankkia Puolustusvoimien oikeuksia, kuten ajolupia ja oikeuksia ammuntojen johtamiseen.

Paikallispataljoonan koulutus huipentuu kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Kaikilla reserviläisillä on lisäksi mahdollisuus osallistua vuosittaisiin ammunta- ja urheilukilpailuihin.

Mukaan toimintaan

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimii Pohjois-pohjanmaan maakuntakomppania. Maakuntakomppaniaan voi hakeutua jatkuvasti. Ikäsuosituksena miehistöön kuuluvalla reserviläisellä on alle 40 vuotta ja päällystöön kuuluvalla reserviläisellä alle 50 vuotta.

Voit hakeutua maakuntakomppaniaan ottamalla yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistoon. Hyväksytty hakija kutsutaan varustettavaksi ja allekirjoittamaan sitoumus Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppaniaan. Sitoumus tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hakija sijoitetaan maakuntakomppaniaan, kun sitoumus on tehty. Sitoumus voidaan irtisanoa, mikäli henkilö ei täytä asetettuja vaatimuksia. Reserviläinen voi myös itse irtisanoa sitoumuksen esimerkiksi muuttaessaan pois maakunnasta.

´