Hyppää sisältöön

Kertausharjoitusten pelitilanne luo realistisen kehittymisympäristön reserviläisille

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 10.3.2023 7.42
Tiedote
Reservin majuri Sami Tyven

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Hämeen piirin Tampereen koulutuspaikan valmiuspäällikkö Sami Tyvenen hyppääminen arkisesta työympäristöstä paikallispuolustusharjoitus Pirkanmaa 23:n reservin tehtäviin sujuu vaivattomasti. Toimisto pysyy samana, vain vaatetus vaihtuu maastoisempaan. Tyven toimii Pirkanmaan paikallispataljoonan esikunnassa pelipäällikkönä. 

Reservin harjoitusten yhteydessä pelillä tarkoitetaan simuloitua tilannekuvaa, jossa kuvitteellinen uhkatilanne elää suunnitelman mukaisesti. 

Tyvenille tehtävä pelipäällikkönä on uusi, mutta hänen kokemuksensa paikallispataljoonan parissa on kattava. Vuonna 1987 varusmiespalveluksesta vänrikkinä kotiutunut panssarijääkäri on ollut aktiivisesti mukana reserviläistoiminnassa heti reserviin pääsynsä jälkeen. Muutaman mutkan kautta Tyven siirtyi paikallispataljoonan perustamiskeskuksen tehtäviin.  

– Pitkä historia perustamisen parissa on antanut kattavan perspektiivin paikallispataljoonan toimintaan. Perustamiskeskuksessa näkee lähes kaikki mahdolliset haasteet, jotka pataljoonan toimintaa voivat hidastaa ja haitata. Pelin käänteitä ei siis tarvitse keksiä ihan tyystin mielikuvituksesta, Tyven naurahtaa. 

Pelimestarin tulee rakentaa yhdessä noin 30-henkisen tiiminsä kanssa mahdollisimman uskottava harjoitusskenaario, mutta kouluttamisen ja harjoittelun kannalta tilannekuvaan pitää saada erilaisia haasteita ja yllättäviä muutoksia. Herkästi tarttuvat taudit, liikenneonnettomuudet, kadonneet varusteet tai vaikkapa sähkökatkot ovat yllättäviä tilanteita, joihin tulee osata varautua.

– Uskottavuus ja yllätyksellisyys ovat pelin avainsanoja. Tarkoitus ei kuitenkaan ole olla mitään kiusanhenkiä vaan rakentaa tilannetta, jossa kaikki reserviläiset pääsevät harjoittelemaan ja kehittymään mahdollisimman tehokkaasti oman tehtävänsä kannalta.
Pelipäällikölle pelin etenemisen seuraaminen on se paras palkinto. Tyvenen tapauksessa erityisesti perustamiskeskuksen reserviläiset ovat tarkan seurannan alla. 

– Totta kai oma tausta vaikuttaa siihen, että seuraan perustamiseen liittyviä pelitilanteita. On palkitsevaa katsoa sivusta, miten taitavat reserviläiset ratkovat eteen tulevia haasteita ja vievät tilannetta koko ajan. Ennen kaikkea pelipäällikkönä pääsee seuraamaan onnistumisia. 

Haastetta lisää se, että pelissä on mukana koko paikallispataljoona – kaikessa laajuudessaan. Lisäksi harjoituksissa on mukana viranomaisyhteistyön myötä muun muassa pelastuslaitos ja poliisi. Haasteita ja tehtäviä tulee rakentaa kaikille harjoituksen sektoreille ja mukana oleville koulutussuunnille. 

– Tässäkin harjoituksessa mukana on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan informaatiovaikuttamiseen ja sen tunnistamiseen keskittyviä reserviläisiä. Pelin tulee kulkea tiiviisti ajan mukana, ja koko ajan on keksittävä uutta. Keräämme harjoituksen jälkeen myös aktiivisesti palautetta siitä, miten peli on koettu. Palautteisiin myös reagoidaan aidosti. 

Vahva maanpuolustustahto näkyy harjoituksissa

Tyvenen kokemukset Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoituksesta ovat hyvin positiivisia. Paikallisturvallisuuden takaamiseen osallistuu iso joukko eri toimijoita, jotka olisivat kriisitilanteessakin tiiviisti yhteistyössä.

– Paikallisissa harjoituksissa parasta antia on se, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja pääsevät suunnittelemaan asioita itse. Toimiva yhteispeli on tärkeää, sillä nämä asiat ovat aidosti hankalia ja niiden hoitaminen vaatii valtavasti yhteistyötä. Myös erilaisia järjestelmiä ja välineitä on suuri määrä, ja niiden sujuva käyttö vaatii harjaantumista. Onneksi reserviläiset ovat motivoituneita ja haluavat kehittyä omissa tehtävissään. Maanpuolustustahto on vahva. 

Sami Tyven on toiminut MPK:n Hämeen piirin Tampereen koulutuspaikan valmiuspäällikkönä muutaman vuoden. Ennen nykyistä pestiään Tyven on työskennellyt pääosin kaupallisella alalla, mutta tarjoutunut työtehtävä houkutteli hänet mukaan heti. MPK:lla on aina ollut hänelle suuri merkitys.  

– MPK on Suomen suurin ja kattavin turvallisuusalan kouluttaja ja täten yksi Puolustusvoimien merkittävimpiä yhteistyökumppaneita. MPK:n tarjoama koulutus on olennainen osa uskottavaa puolustusta ja tärkeä tekijä paikallispuolustuksen kehittämisessä. Koulutukset tuottavat osaamista, tietoa ja taitoja viranomaisten tueksi, Tyven tiivistää.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa on huomattu, että erityisesti vallitseva maailmantilanne on kohottanut suomalaisten maanpuolustustahdon korkealle. 

– Kursseille on tällä hetkellä valtavasti tulijoita. Osa kursseista täyttyy jo muutamassa päivässä. Ukrainan tilanteen kiristyttyä meille tuli yhteydenottojen tulva. Ihmiset ikään ja taustaan katsomatta halusivat ryhtyä kohentamaan maanpuolustustaitojaan. 

Vaikka kurssit ovat nyt kysyttyjä, Tyven kehottaa joka ikistä kiinnostunutta tutustumaan oman alueensa MPK:n koulutuskalenteriin.

– Mikäli kiinnostus reserviläistoimintaan herää, mutta virallisia kertauskäskyjä ei ole tipahdellut postiluukusta, MPK:n kautta on hyvä lähteä liikkeelle.

´