Hyppää sisältöön

Kuntaliitto ja Puolustusvoimat allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen kuntalaisten olosuhteiden turvaamiseksi niin normaali- kuin poikkeusoloissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 31.8.2023 14.11
Tiedote

Suomen kunnat ja Puolustusvoimat sopivat yhteistoiminnan järjestelyistään yhteistoimintamuistiolla, joka allekirjoitettiin 31.8.2023 Kuntatalolla. Kuntien ja Puolustusvoimien yhteistoiminnan järjestelyillä varmistetaan kokonaisturvallisuuden mallin toteuttaminen paikallistasolla.

Tavoitteena on, että kuntien toimivuus ja kuntalaisten elinmahdollisuudet turvataan niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Sekä kunnat että Puolustusvoimat edistävät varautumisen yhteistoimintaa ja yhteensovittamista myös muiden yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa.

– Suomen kuntien pitää varautua ihan kaikkeen. On tärkeää, että varautumista edistetään laajalla yhteistyöllä kaikkien viranomaisten välillä. Vaikeimmissakin tilanteissa kunnat pyörittävät elintärkeitä toimintoja ja tarjoavat kuntalaisille turvaa, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Yhteistoimintamuistio onkin yhteistä tahtotilaa kuvaava yleinen suositus yhteistoiminnasta Suomen kuntien ja Puolustusvoimien välillä. Varsinaiset yhteistoimintasopimukset tehdään paikallisesti yksittäisten kuntien ja Puolustusvoimien joukko-osastojen kesken yhteistyömuistiossa esitettyjä suosituksia hyödyntäen.

Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi paikallispuolustusharjoituksia, tilavarauksia, suunnitelmia infrastruktuurin turvaamiseksi ja tiedonvaihtoa eri viranomaisten välillä.

– Harjoittelulla ja yhteisillä suunnitelmilla varmistetaan, että meillä on kyky toimia yhdessä ja kansalaisten arki turvataan niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissa, sanoo Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jukka Jokinen.

Kuntien puolelta yhteistoimintamuistion valmistelusta vastasi Suomen Kuntaliitto ry ja erityisesti Kuntaliiton yhteydessä toimiva Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston ohjausryhmä. Puolustusvoimia puolestaan edusti Maavoimien esikunta.

´