Hyppää sisältöön

Reserviläiset paikallispuolustuksen kulmakivenä

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 4.9.2022 20.44
Uutinen
Sotilaat juoksemassa metsässä harjoituksessa.

Paikallispuolustusharjoitus Naantali-Raisio 22 alkoi perjantaina 2.9. Huovinrinteellä ampumaharjoitusvaiheella. Porin prikaatin johtamaan paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu noin 550 maavoimien reserviläistä, jotka muodostavat samalla suurimman osan harjoitusjoukosta.

Paikallispuolustusharjoitukset eroavat muista harjoituksista esimerkiksi suuren harjoitusvahvuuden osalta. Naantali-Raisio 22 -paikallispuolustusharjoituksessa on mukana 550 reserviläisen lisäksi varusmiehiä ja henkilökuntaa jokaisesta puolustushaarasta, sekä viranomaisia ja muita alueellisia toimijoita. Paikallispuolustusharjoituksessa yksilöt pääsevät kehittymään omassa tehtävässään sekä toimimaan osana suurempaa reserviläispainotteista joukkoa. Suuri osallistujamäärä luo hyvät puitteet koulutukseen, sillä korkean vahvuuden vuoksi joukkojen tehtäviä voidaan kouluttaa realistisesti ja isommassa mittakaavassa. Koulutuksen pääpaino on paikallispuolustuksen tehtävissä, kuten aluevalvonnassa, kohteiden suojaamisessa sekä virka-avun antamisessa. 

Yhtenä paikallispuolustusharjoituksen tavoitteena on kehittää paikallisjoukkojen valmiutta suojaus- ja taistelutehtäviin sekä harjoitella yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ampumaharjoitusvaiheen aikana pyritään syventämään joukkojen välistä yhteistoimintakykyä, jotta maanantaina 5.9. Naantalin ja Raision alueilla alkava toimeenpanovaihe käynnistyisi tehokkaasti. Harjoituksessa reserviläisiä ja varusmiehiä koulutetaan toimimaan alueellisissa häiriötilanteissa, jolloin myös muiden viranomaisten tuki on kriittisen tärkeää. Viranomaisyhteistyön tavoitteena on sujuvoittaa johtamista, tiedonvaihtoa sekä yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä. Yksi harjoituksen pääpainopisteistä onkin yhteisen tilannekuvan muodostamisessa ja jakamisessa eri viranomaisten välillä. Viranomaisyhteistyöllä on paikallispuolustuksessa korostunut merkitys ja laajat harjoitukset ovat tehokas ympäristö yhteistoiminnan harjoittelemiselle ja kehittämiselle.

Säkylässä järjestetyn ampumaharjoitusvaiheen aikana Varsinais-Suomen maakuntakomppanian reserviläisjoukot ovat päässeet syventämään omaa osaamistaan ja valmistautumaan tulevaan Naantalin ja Raision alueilla tapahtuvaan toimeenpanovaiheeseen yhdessä varusmiesten ja henkilökunnan kanssa. Reserviläispainotteiset joukot ovat viikonlopun aikana toteuttaneet monipuolisia taisteluammuntoja, joissa on kerrattu mm. partiona, ryhmänä sekä joukkueena toimimista. Ampumaharjoitusvaiheen aikana harjoitteita on toimeenpantu yhdessä sotilaspoliisien kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten rakennetulla alueella sekä kulunvalvontapaikkojen läheisyydessä. Harjoituksen ensimmäisten päivien aikana reserviläisten suurimmaksi eduksi on korkean koulutustason lisäksi konkretisoitunut oman koulutushaaran ja toimintaympäristön tuntemus.

Varsinais-Suomen maakuntakomppania koostuu vapaaehtoisista reserviläisistä, jotka haluavat kehittyä nousujohteisesti sodanajan tehtävissään. Maakuntakomppanian reserviläisille järjestetään vuosittain 3-5 viikonlopun mittaista harjoitusta, joissa aiheet vaihtuvat omasta koulutushaarasta sotilaan perustaitojen kertaamiseen ja syventymiseen. Paikallispuolustusharjoitukset ovat suurimpia harjoituksia, joihin reserviläiset pääsevät harjaannuttamaan omia taitojaan. Ampumaharjoitusvaiheessa harjoittelemaan on päästy nimenomaan reserviläisperustaisena joukkona, jolloin joukkoa ovat myös johtaneet kiitettävällä menestyksellä reserviläiset. Osalle reserviläisistä tuleva viikko on ensimmäinen kerta paikallispuolustusharjoituksessa, mutta osalle paikallispuolustukseen osallistuminen on tuttua jo vuosien ajalta.

Onnistuneen ampumaharjoitusvaiheen jälkeen joukko on hitsaantunut yhtenäiseksi ja valmis siirtymään kohti huomenna 5.9. Varsinais-Suomessa alkavaa harjoituksen toimeenpanovaihetta.

´