Hyppää sisältöön

Viranomaisyhteistyö kehittyy harjoittelemalla

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 8.9.2022 16.53
Uutinen
Viranomaisyhteistyön harjoittelua

Viranomaiset tyytyväisiä paikallispuolustusharjoitukseen: ”Tosielämässä voi tulla yllättäviäkin tilanteita, jossa yhteistyötä tarvitaan.” Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Naantali-Raisio 22 on koostunut kahdesta osakokonaisuudesta; Säkylässä toteutetusta ampumaharjoitusvaiheesta 2.–4.9.2022 ja käynnissä olevasta toimeenpanovaiheesta 5.–9.9.2022, joka painottuu Varsinais-Suomen alueelle Naantaliin ja Raisioon. 

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Porin prikaatin lisäksi Rannikkolaivastosta, Satakunnan lennostosta, Ilmasotakoululta, Merivoimien esikunnasta ja 2. Logistiikkarykmentistä. Suurin osallistujamäärästä koostuu maavoimien reserviläisistä, joita harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 550. Tämän lisäksi harjoitukseen osallistuvat muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Maanpuolustuskoulutus, Naantalin ja Raision kaupungit sekä alueella toimivia liikelaitoksia.

Paikallispuolustusharjoitus huipentui torstaina Naantalin ja Raision alueilla järjestettyyn OP Green Line -harjoituskokonaisuuteen. Harjoituksessa lähtötilanteena toimi skenaario, jossa alueella mm. havaittiin vihollistoimintaa, räjähdys satama-alueella ja taistelutilanteita tehdasalueella. Skenaarion pohjalta suoritettiin erilaisia harjoitteita, joissa eri viranomaiset toimivat yhdessä.


Moniviranomaistoiminnan harjoittelu keskiössä

Harjoituksessa keskeistä oli joukkojen yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa sekä yhdessä toimiminen moniviranomaistilanteissa. Tavoitteena oli yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen viranomaisten välillä. Harjoituksella myös vahvistettiin maanpuolustustahtoa ja valmiutta Varsinais-Suomen alueella.
Harjoitusta seuraamassa ollut Turun kaupungin pelastuspäällikkö Juha Virto kertoo, että pelastusviranomaisten päivittäisessä työssä läheisimmät yhteistyöviranomaiset ovat poliisi, Rajavartiolaitos ja terveystoimi, mutta myös Puolustusvoimien kanssa yhteistoiminta on vähintään viikoittaista. Tiivis yhteistyö päivittäistyössä takaa osaltaan yhteisen tilannekuvan ja harjoitukset puolestaan testaavat yhteistä tekemistä. Naantali-Raisio 22 -harjoitus koulutti myös toimintaa osana toisen viranomaisen johtamaa operaatiota.

– Tärkeä elementti harjoituksessa pelastustoimen näkökulmasta oli erityisesti toimiminen osana Puolustusvoimien johtamaa operaatiota, Virto sanoo.


Yhteinen harjoittelu osoittaa kehittämiskohteet

Viestintäasiantuntija Katri Tammio Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että moniviranomaisharjoitukset ovat erittäin hyödyllisiä varautumisen kannalta. Käytännön oppien lisäksi harjoituksissa tapahtuu tärkeää verkostoitumista. Tammio kertoo, että viranomaisyhteistyö Naantali-Raisio 22 -harjoituksessa on ollut hedelmällistä ja toimivaa.
 
– Kuten harjoituksessa yleensä, tärkeintä on löytää kriittiset kehityskohdat ja mielestäni niitä on tässäkin harjoituksessa tunnistettu.

Lisäksi Tammio korostaa, että viranomaisyhteistyön harjoituksia ei järjestetä viranomaisille, vaan kaikkien kansalaisten turvaksi. Siksi erityisesti harjoitusalueen asukkaiden positiivinen palaute ja harjoittelun tuoma turvallisuuden tunteen lisääntyminen on ollut palkitsevaa.

– Kuten viime aikojen poikkeustilanteet ovat osoittaneet, tosielämässä voi tulla yllättäviäkin tilanteita, jossa yhteistyötä tarvitaan, Tammio sanoo.

 

´